โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด จัดกิจกรรม “Christmas Day 2562”

                  ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

             โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด นำโดย นางขวัญวรา พิชญชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด และคณะครูได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส บูรณาการEnglish  Camp ค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการมอบของรางวัล และกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมอย่างสนุกสนาน

ติดต่อ สพป.สก.1