กิจกรรม Christmas Day โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ นำโดย นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ และคณะครูได้จัดกิจกรรม Christmas Day ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาส โดยมีการมอบของรางวัล การแสดง ของนักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมอย่างสนุกสนาน

ติดต่อ สพป.สก.1