เก็บเงินราชการไว้ในรถ … เงินหายต้องรับผิดหรือไม่ ?

เก็บเงินไว้ในรถ

ติดต่อเรา