รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวทัศนีย์  สุดใจนิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะครู  รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  โดยคณะกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดสระแก้ว (กอ.รมน.จังหวัดสระแก้ว)

ติดต่อเรา