ขอเชิญชวนร่วมเช่าบูชาพระพุทธมงคลวิมลบรูพาโสภิต รุ่นก่อสร้างหอพระ พ.ศ.2562

ด้วยจังหวัดสระแก้วได้จัดสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชาพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต รุ่นก่อสร้างหอพระ พ.ศ.2562 องค์ละ 200 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำรายได้จากการเช่าบูชาบำรุงรักษาหอพระต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวโหลดเอกสารการเช่าบูชาได้ที่ QR Code หรือติดต่อโดยตรงที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 037425125

ติดต่อเรา