กอ.รมน.จังหวัดสระแก้วและนักวิชาการศึกษาสพป.สระแก้วเขต1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน วันที่ 23 ธันวาคม 2562