การปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน

นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะครูและกลุ่มยุวเกษตรน้อยโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรและต้นไม้นานาชนิด และปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแนวทางในการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ติดต่อ สพป.สก.1