กลุ่มยุวเกษตรน้อยโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ร่วมกันจับปลาจากบ่อน้ำของโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ  พร้อมด้วยคณะครูและกลุ่มยุวเกษตรน้อยโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ร่วมกันจับปลาจากบ่อน้ำของโรงเรียนตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำผลผลิตไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1