การประชุมกลุ่มปฎิบัติการยุวเกษตรน้อยโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ได้จัดการประชุมกลุ่มปฎิบัติการยุวเกษตรน้อยโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ เพื่อสรุปการดำเนินงานประจำเดือน

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ เพื่อสรุปการดำเนินงานประจำเดือน

ติดต่อ สพป.สก.1