วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมด้วย

ติดต่อเรา