ผู้อำนวยการขวัญวรา พิชญชานันท์ นำนักเรียน คณะครูโรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ไปขอบคุณท่านนายกบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการนำนักเรียนไปประกวดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10000 บาท

ติดต่อเรา