ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2563

วัน พุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา