การนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ อาคาร2 วันที่ 18 ธันวาคม 2562

นางทิพย์วรรณ  สุวรรณ ศน.สพป.สระแก้วเขต1

นางจริญา  อาษาวัง  ศน.สพป.สระแก้วเขต 1

มานิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ณ อาคาร2

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

ติดต่อเรา