ผู้อำนวยการขวัญวรา พิชญชานันท์ โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการประกวดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อเรา