ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น / เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 พร้อมกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ เด็กหญิงนิตยา เจียรพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

รายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา