พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา