การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2562

วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ณ หอประชุมรวมใจภกดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา