ประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ สพป.สก.1