มหกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก – โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปี 2562 “บ้านไร่สามศรีเกมส์”

วัน ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก – โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปี 2562 “บ้านไร่สามศรีเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่สามศรี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา