โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ การมอบเกียรติให้แก่นักเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ

ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   นางสาวทัศนีย์ สุดใจนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ  มอบเกียรติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จำนวน 3 รายการ ดังนี้

  1. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6                                                                                 ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
  2. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3                                                                                                  ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง
  3. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ม.1-ม.3                                                                                   ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน
ติดต่อเรา