พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขึ้น  ในวันที่  25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี

 

ติดต่อเรา