สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งทางโรงเรียนได้ทำตามประเพณีมานานกว่า 20 ปี

และในปี 2557 ก็ยังคงทำต่อไป

เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

 

ติดต่อ สพป.สก.1