ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อำเภอเขาฉกรรจ์

ในวันที่ 5 ธันวาคม โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ นำโดย นางสาวทัศนีย์  สุดใจนิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1