ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา