ร่วมแสดงความยินดี

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับนายคะนอง จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาฐ ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา