ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้ง 12 อัตรา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมเบญจมาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1