นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันผลงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

โรงเรียนบ้านพระเพลิงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันผลงานทางวิชาการศิลปหัตถกรรมครั้งที่  69

ที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6-9  ธันวาคม 2562 สรุปผลการแข่งขันดังนี้

1.มารยาทงามอย่างไทย  ม.1-ม.3   ได้รางวัลเหรียญทอง

2.ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ม.1-ม.3  ได้รางวัลเหรียญทอง

3.มารยาทงามอย่างไทย (นักเรียนเรียนรวม สติปัญญา)    ได้รางวัลเหรียญทอง

4.วาดภาพระบายสีนักเรียน  (เรียนรวมอทิสติก )  ป.1-ป.6  ได้รางวัลเหรียญทอง

5.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (นักเรียนเรียนรวม สติปัญญา)  ป.1-ป.6   ได้รางวัลเหรียญเงิน

6.เล่านิทาน (นักเรียนเรียนรวม การมองเห็น)  ป.1-ป.6   ได้รางวัลเหรียญทองแดง

ติดต่อ สพป.สก.1