สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดย ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีผลการจัดเรียงลำดับจำนวนเหรียญ แยกตามเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อยู่ลำดับที่ 13 ประกอบด้วย รางวัลเหรียญชนะเลิศ จำนวน 8 รายการ รางวัลเหรียญรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 7 รายการ รางวัลเหรียญรองชนะเลิศอันดับ2 จำนวน 9 รายการ รางวัลเหรียญทอง จำนวน 118 รายการ รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 55 รายการ รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 25 รายการ รางวัลเข้าร่วม จำนวน 14 รายการ รวมทั้งสิ้น 198 รายการ

ติดต่อเรา