ร่วมแสดงความยินดี

วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอัมพล หันทยุง ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ติดต่อ สพป.สก.1