งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.สมุทรปราการ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 19 จาก 48 ทีม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6