งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.สมุทรปราการ โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 7 จาก 32 ทีม ประเภทร้อยมาลัยดอกไม้สด

ติดต่อเรา