นำเสนอผลงาน IQA Awards

วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงาน IQA Awards ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดและโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ในนามตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทรปราการ

 

ติดต่อ สพป.สก.1