พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อเรา