ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน

วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้นางศิริพร จินดาพงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือ เด็กชายพิเชษ สีหนาม นักเรียนชั้น อนุบาล2 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย  ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายกเหล่ากาชาด ณ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1