ต้อนรับตัวแทนประสานงานจากโครงการนวัตถกรรมภาครัฐ “ด้านการศึกษา”

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ให้การต้อนรับตัวแทนประสานงานจากโครงการนวัตถกรรมภาครัฐ “ด้านการศึกษา” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา