จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

  •  โรงเรียนบ้านแก้งจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี  2562   
  • ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  • โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระรากุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  •   และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  วาดภาพระบายสี  ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ
ติดต่อ สพป.สก.1