โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2562

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 /2562 เพื่อรับฟังแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เกี่ยวกับการรับอุปกรณ์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี การมอบเงินค่าพาหนะให้กับนักเรียนกรณีโรงเรียนยุบรวม การมอบเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ และการประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

ติดต่อเรา