ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนในสังกัด

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษา ณ โรงเรียนบ้านท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา