ค่ายคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง โดยมีนายประสิทธิ์ พรมสร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ติดต่อเรา