พิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ปราณี คงพิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 ณ ศาลหลักเมือง และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1