มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางศิริพร จินดาพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้าน เด็กชายพิเชษ สีหนาม นักเรียนชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ซึ่งนักเรียนเคยได้รับอุบัติเหตุไฟไหม้ตามตัวเมื่อครั้งเกิดไฟใหม้บ้าน เมื่อปี 2561 (ขณะนั้นเด็กยังไม่เข้าเรียน) ปัจจุบันอาศัยอยู่กับย่า บิดามารดาแยกทางการ บิดามาหาและส่งเสียบ้าง ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง อาศัยอยู่เพิงเล็ก ๆ ของญาติ ปัจจุบันนักเรียนยังต้องรักษาแผลที่ยังไม่หายจากไฟไหม้ ในการนี้ได้มอบเงินจากกองทุนนิธิคุณธรรมนำความรู้ (คนรักเด็ก)ฯ จำนวน 2,000 บาท เครื่องเขียนและอาหารแห้งจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

 

ติดต่อ สพป.สก.1