ร.ร.บ้านหนองแก วิทยากรอบรม สพป.สุรินทร์ เขต2

โรงเรียนบ้านหนองแก

1 ธันวาคม 2562 ผอ.เนาวะรัตน์ ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมครู “โครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับระดับปฐมวัยและครูประถมศึกษา” ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2

ติดต่อ สพป.สก.1