การสอบสัมภาษณ์และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

วัน จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม  2562 เวลา 08.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่น 858 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดต่อเรา