กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งพระ 

เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกาย

สร้างความรัก ความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้กับนักเรียน

ด้วยน้ำใจของนักกีฬา

 

 

ติดต่อเรา