พิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นางวันฤดี ปุยะติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย เข้าพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อ สพป.สก.1