ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี 

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

 

Message us