โรงเรียนบ้านท่าตาสี ประกอบพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  คณะครู และนักเรียน

จัดกิจกรรมประกอบพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูวิลาวัลย์  สาคร

ภาพโดย ครูสุชาดา ดวงจันทร์

ประชาสัมพันธ์ นางสาวพรภิมล กำลังทวี ครูธุรการ

ติดต่อ สพป.สก.1