โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์และโรงเรียนบ้านพรสวรรค์เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา

ติดต่อเรา