ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา