สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ของโรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา

 

ติดต่อเรา